Hiểu đúng về School, College, University

Ở Mỹ, từ "School" dùng để chỉ nơi mọi người đến học tập. Bạn có thể gọi "college" là "school", thậm chí "University". School còn được dùng khi nói về các viện Anh ngữ, các chương trình học hay các trường phổng thông. College hay University là cấp học cao hơn trường Phổ thông trung học. “College” ở Mỹ không phải là trường Trung học. Các chương trình “College” hay “university” bắt đầu từ năm học thứ 13 khi học sinh từ 17, 18 tuổi trở lên. Sau 2 năm học “college”, học sinh sẽ lấy được bằng Associate’s Degree. Sau 4 năm học “college” hoặc “university” sẽ lấy bằng Bachelor’s Degree (Bằng cử nhân). Các chương trình cấp bằng như vậy gọi là chương trình “undergraduate”.

Harvard university

“University” được gọi là trường Đại học, là một nhóm các trường (schools) dạy chương trình học sau phổ thông. Ít nhất một trong số các “schools” này phải là college nơi đào tạo sinh viên nhận bằng Bachelor’s Degree. Những “schools” khác trong trường Đại học phải là trường dạy các chương trình sau Đại học (graduate) nơi sinh viên có thể học và lấy bằng cấp cao hơn. Do đó, một trường Đại học cấp những loại bằng sau Bachelor’s Degree, Marster’s (Thạc sỹ) và Doctorate (Ph.D) (Tiến sỹ).

Bạn có thể học lấy bằng Cử nhân ở cả “college” và “university”. Tuy nhiên, sinh viên Mỹ thích sử dụng từ “college” hơn là “university” khi nói về chương trình học 4 năm. Họ thường dùng cụm từ “going to college” và “a college degree” khi muốn nói về các chương trình Đại học thậm chí khi họ đang học tại một university.

Hầu hết các “college” là các nhóm trường riêng biệt và không nằm trong trường Đại học. Một số "college" là một phần của trường Đại học và nằm trong campus trường Đại học. “Campus” là các khu nhà học và khuôn viên trường học. Một số college đào tạo sau Đại học.

 

Cẩm nang du học Mỹ

Tìm việc làm với du học sinh tại Mỹ

Tìm việc làm với du học sinh tại Mỹ

Làm việc trong khuôn viên nhà trườngCách dễ nhất để làm việc hợp pháp là tìm việc trong khuôn viên của trường. Việc làm trong khuôn viên của trường phải...

Hãy trả lời lãnh sự tại sao bạn chọn du học mỹ

Hãy trả lời lãnh sự tại sao bạn chọn du học mỹ

Nhân viên Toà lãnh sự Mỹ theo một số qui định tiêu chuẩn để thẩm định viêc cấp chiếu kháng cho bạn. Dưới đôi mắt của nhân viên lãnh sự,...

Làm thế nào để nhận biết một trường tốt ở Mỹ?

Làm thế nào để nhận biết một trường tốt ở Mỹ?

Một chương trình đào tạo tốt hay một trường đại học có chất lượng tốt ở Mỹ phải là một cơ sở đã được công nhận bởi một tổ chức...

Hiểu đúng về School, College, University

Hiểu đúng về School, College, University

Ở Mỹ, từ "School" dùng để chỉ nơi mọi người đến học tập. Bạn có thể gọi "college" là "school", thậm chí "University". School còn được dùng khi nói về...

Học ngoại ngữ

Phương pháp nghe hiệu quả

Phương pháp nghe hiệu quả

Làm thế nào để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra nghe? Có lẽ người học thường dành nhiều thời gian cho kĩ năng nghe hơn bất kì một...

Đọc thế nào cho hiệu quả?

Đọc thế nào cho hiệu quả?

Muốn nâng cao các kỹ năng giao tiếp gián tiếp (đọc hiểu), người đọc phải có khả năng đọc hiểu một tài liệu có nội dung học vấn thông qua...

Những kinh nghiệm của kỳ tài ngoại ngữ

Những kinh nghiệm của kỳ tài ngoại ngữ

Lara Lomubus là một nhà phiên dịch nữ nổi tiếng của Hungari. Trải qua nhiều năm mày mò học tập, bà đã thông hiểu hơn mười thứ tiếng như: Anh,...